Reclame - Radio Black Mustang

Welkom bij Radio
" Black Mustang "
De gezelligste muziek vanuit Doetinchem
Ga naar de inhoud
Gratis radio & internetreclame ?

Radio Black Mustang biedt ondernemers de mogelijkheid om gratis te adverteren op onze radiozender en website.
Radio reclame dient te worden aangeleverd in MP3 of MP4 bestand en mag niet langer duren dan 30 seconden.
Tevens bieden wij u de mogelijkheid om reclame filmpjes te plaatsen op onze website.
Deze dienen in het type MP4 bestand te worden aangeleverd en mogen niet groter zijn dan 10Mb met een maximale speelduur van 30 seconden.

Hoe plaatst u uw reclame bij ons ?

Stuur uw bestand per email naar ons toe en na goedkeuring wordt hij geplaatst en ingepland op de zender.
U ontvangt van ons per email bericht wanneer wij u reclame item gaan inzetten.

Heeft u vragen mail ons op: info@radioblackmustang.nl
Doetinchem Leeft:

Door en voor alle inwoners van Doetinchem, Wehl en Gaanderen. Niet overheidsgebonden. Deel, informeer en praat mee.
Interresante evenementen, tips, uitjes en veel meer leuke items vindt u op Doetinchem Leeft.
Doetinchem leeft is te volgen op Facebook, Twitter, Instagram en via hun eigen website.

Doetinchem Leeft

Copyright © 2023; Radio Black Mustang. Alle rechten voorbehouden.
Designed by Rial ICT Design.
Terug naar de inhoud